دكوراسيون داخلي آشپزخانه

ابعاد و اندازه ها در دكوراسيون داخلي آشپزخانه

اول حداقل ۱۲۰ سانتيمتر ميان بالاي پيشخوان ها باز بگذاريد. اين فضا براي عبور زمان دو نفر و دسترسي آن ها به گنجه هاي زميني و وسايل زير پيشخوان در هنگام زانو زدن مورد نياز است.

نكنيم، ۸۵ سانتيمتر و به طور ايده آل ۹۰ سانتيمتر است. حداقل فضاي خالي بعد از درگاه براي حمل يك سيني به خاطر اين كه در بر آمدگي ها گير حداقل فضاي لازم براي قدم زدن ميان يك پيشخوان و يك سطح عمودي ۶۵ سانتيمتر است .حداقل فضا براي به سختي عبور كردن ۴۵ سانتيمتر است.

ابعاد فضاهاي كليدي عمودي

ارتفاع گنجه ها ، كشوها و قفسه ها را نيز در دكوراسيون داخلي آشپزخانه در نظر بگيريد اين ارتفاع بايد در سطحي باشد كه خم شدن به پايين يا كشيده شدن و روي انگشت ايستادن را به حداقل برساند. ارتفاع هايي ميان ( ۷۵ + ) سانتيمتر تا (۱۵۵ + ) سانتيمتر براي دسترسي راحت هستند. حداكثر ارتفاع رو به بالا براي رسيدن دست ( براي يك زن ) زماني كه در جلوي يك پيشخوان ايستاده است براي دسترسي به قفسه ها ( ۱۹۵

) سانتيمتر است و در جايي كه كابينتي وجود ندارد تا (۲۰۰+) سانتيمتر افزايش مي يابد. ميانگين سطح ارتفاع چشم براي زنان و مردان ۱۵۶٫۷ سانتيمتر است.

ابعاد در دكوراسيون داخلي آشپزخانه
ابعاد در دكوراسيون داخلي آشپزخانه

ارتفاع كابينت ها در دكوراسيون داخلي آشپزخانه

در دكوراسيون داخلي آشپزخانه توجه به ارتفاع و ابعاد كابينت ها نه تنها بر اساس اصول زيبايي شناسي كه براي راحتي افراد اهمين زيادي  زيادي وجود دارد. از اين رو درباره ارتفاع ايده آل كابينت ها در بالاي پيشخوان هاي آشپزخانه مناقشه هاي زيادي وجود دارد.اين ارتفاع نبايد حداقل باشد زيرا ارتفاع مورد درخواست زنان ( ارتفاع ميانگين (۱۶۵) سانتيمتر) و مردان ( ارتفاع ميانگين ( ۱۷۴ +) سانتيمتر) است.

مطالعات اخير پيشنهاد مي كند كه ارتفاع استاندارد (۹۰+ ) سانتيمتر بيش از حد كوتاه است و ميتواند تا ( ۹۵ + ) سانتيمتر يا حتي (۹۷٫۵ + ) سانتيمتر افزايش يابد. در حالي گفتن اين مطلب صحيح است كه كار كردن در كابينت هايي كه بيش از اندازه مرتفع است به نسبت راحت تر از كار كردن در كابينت هاي بيش از حد كوتاه است و چنين مجبور هستيم تقاضاي افراد سالخورده را كه بدن آن ها جمع شده و قد آن كوتاه تر شده است و هنوز كودكان آنها به حد كافي رشد نكرده اند را نيز در را بگيريم. بنابراين از اين جهت ارتفاع (۹۰+) سانتيمتر ، ارتفاع ميانه بدي نيست.

همچنين اگر مشتريان بلند قد بخواهند كابينت ها بالاتر آورده شوند ، اين كار به سادگي با افزايش ارتفاع پاسنگ ( گودي انگشتي ) انجام مي شود. برعكس پايين آوردن ارتفاع تا زير (۹۰+) سانتيمتر در حال حاضر واقعا شدني نيست ، چرا كه وسايلي كه در زير پيشخوان قرار مي گيرد ارتفاع استاندارد بيش تر يا كمتر از (۸۵+ سانتيمتر دارند. بنابراين مهم تر از ارتفاع دقيق كابينت ها فضاي زيرين كابينت است كه نبايد كمتر از (۸۷+) سانتيمتر باشد.

پس پوشش كابينت به وسيله ضخامت كابينت معين مي شود و ضخامت كابينت نيز به نوبه خود بسته به نوع ساخت مابين ۳ تا ۵ سانتيمتر است. براي كابينت ها بايد حداقل ۲ سانتيمتر فضا در جلوي درهاي گنجه زميني پيش بيني شود به خاطر اين كه اجازه ورود دست داده شود يا فضاي سطل براي جمع آوري خرده هاي نان وجود داشته و از ايجاد ناراحتي به علت فشار دسته هاي كشور به خوراك پز جلوگيري شود.

يك گودي انگشتي پيوسته بايد در كف تمام كابينت ها ايجاد شود. اين گودي نبايد كمتر از (۱۰+) سانتيمتر ارتفاع و ۷٫۵ سانتيمتر عمق داشته باشد. گودي هاي زانويي در زير كابينت ها بايد حداقل ۴۶ سانتيمتر عرض و ۵۰ سانتيمتر عمق داشته و در زير كابينت كمتر از ۱۵ سانتيمتر با آن فاصله نداشته باشد. گنجه هاي ديواري در بالاي پيشخوان نبايد با فاصله اي كمتر از ۴۰ سانتيمتر نصب * غير اين صورت پشت پيشخوان تاريك خواهند بود.

حتي درهاي گنجه ديواري در دكوراسيون داخلي آشپزخانه مورد توجه طراحان قرار دارد اين درها نبايد بيش از حد عريض باشد، ۴۰ سانتيمتر حداكثر عرض ايده آل براي كاهش شانس برخورد سر افراد به در ، در صورت باز ماندن آن است. به طور مشابهي در يك آشپزخانه كم عرض با گنجه هاي زميني در دو طرف ، در اين – در اين گنجه ها نبايد بيش از حد عريض باشد.


منبع: دكوراسيون داخلي آشپزخانه-دكوراسيون داخلي آشپزخانه ايراني-دكوراسيون آشپزخانه كوچك|دكوشار

نوشته شده توسط isi91 | ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۴:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |